Công ty bảo vệ ở Bến Tre | Mấy ngày qua, phổ biến lồng, bè nuôi cá điêu hồng trên sông Tiền thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bị chết bất thường. Nhiều người dân nuôi cá bè trên sông Tiền đang siêu hoang sở hữu vì cá chết hàng loạt mà