Công Ty Bảo Vệ Tại Bến Tre Uy Tín Nhất

BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ


Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự doanh nghiệp, duy trì nội quy định của công ty, kiểm soát nhân sự ra vào công ty. Xử lý các sự số trộm cắp, cướp giật, gây gối mất trật tự, đình công…

089 99 66 877