Công Ty Bảo Vệ Tại Bến Tre Uy Tín Nhất

Công tác hỗ trợ hướng dẫn khách hàng?

Công tác kiểm soát nhân sự?

Kiểm soát chật chẽ nhân sự ra vào mục tiêu, duy trì nội quy – quy định công ty. Ngăn chặn các hành vi vi phạm và trộm cắp tài sản tại mục tiêu.
089 99 66 877